Rejestry, ewidencje, archiwa

 

Wykaz rejestrów prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Goniądzu

1. Rejestr wniosków i opinii Rady Miejskiej w Goniądzu - dostępny jest na stanowisku ds obsługi Rady i BIP, pok. nr 1 w godz. 7.30 - 15.30.
 
2. Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw - dostępny jest na stanowisku ds ogólnoorganizacyjnych, kadrowych, pok. nr 7 w godz. 7.30 - 15.30.

3. Ewidencja delegacji służbowych - dostępny jest na stonisku ds ogólnoorganizacyjnych i kadrowych, pok. nr 7 w godz. 7.30 - 15.30.

4. Rejestr zwolnień lekarskich - dostępny jest na stanowisku ds ogólnoorganizacyjnych i kadrowych, pok. nr 7 w godz. 7.30 - 15.30.
 
5. Rejestr uchwał Rady Miejskiej - dostępny jest na stanowisku ds obsługi Rady i BIP, pok. nr 1 w godz. 7.30 - 15.30.
 
6. Rejestr wniosków i interpelacji radnych - dostępny jest na stanowisku ds obsługi Rady i BIP, pok. nr 1 w godz. 7.30 - 15.30.
 
7. Rejestr wydawanych zaświadczeń - dostępne są :

a) dotyczące wielkości gospodarstwa, posiadanych nieruchomości  i zaległości podatkowych - na stanowisku pracy ds wymiaru podatku, księgowości podatkowej, pok. nr 11 w godz. 7.30 - 15.30,

b) dotyczące pracy w gospodarstwie rolnym - na stanowisku ds rolnictwa i gospodarki nieruchomościami, pok. nr 7 w godz. 7.30 - 15.30  .
 
8. Rejestr aktów prawa miejscowego - - dostępny jest na stanowisku ds obsługi Rady i BIP, pok. nr 1 w godz. 7.30 - 15.30.
 
9. Ewidencja działalności gospodarczej - dostępny jest na stanowisku ds budownictwa, zagospodarowania przestrzennego, działalności gospodarczej, pok. nr 12 w godz. 7.30 - 15.30.

10. Rejestr wypadków przy pracy - dostępny jest na stanowisku ds kancelaryjnych , kultury i BHP, pok. nr 4 w godz. 7.30 - 15.30.
 
11. Rejestr wypadków w drodze do pracy i z pracy - dostępny jest na stanowisku ds kancelaryjnych, kultury i BHP, pok. nr 4 w godz. 7.30 - 15.30.
 
12. Rejestr skarg i wniosków obywateli - dostępny jest na stanowisku ds ogólnoorganizacyjnych i kadrowych , pok. nr 7 w godz. 7.30 - 15.30
 
13. Stały rejestr wyborców - dostępny jest na stanowisku ds USC i ewidencji ludności, pok. nr 2 w godz. 7.30 - 15.30.
 
14.
Gminne zbiory meldunkowe:

- zbiór danych stałych mieszkańców,
- zbiór danych byłych mieszkańców,
- zbiór danych osób zameldowanych na pobyt czasowy trwający ponad dwa miesiące,
- zbiór danych osób zameldowanych na pobyt czasowy trwający do dwóch miesięcy

Zbiór danych osobowych PESEL
Ewidencja wydanych i utraconych dowodów osobistych

dostępne są na stanowisku ds USC i ewidencji ludności, pok. nr 2 w godz. 7.30 - 15.30.
 
15. Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie - dostępna jest na stanowisku ds budownictwa, zagospodarowania przestrzennego, działalności gospodarczej , pok. nr 12 w godz. 7.30 - 15.30.

16. Ewidencja podatników podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i podatku od posiadania psa - dostępna jest na stanowisku ds wymiaru podatku i księgowości podatkowej , pok. nr 11 w godz. 7.30 - 15.30.

17. Rejestr zarządzeń Burmistrza

18. Rejestr wniosków i opinii Komisji

Archiwum Urzędu Miejskiego w Goniądzu

Archiwum zakładowe

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (DZ.U. z 1983 r. Nr 38, poz. 173, z 1989 r. Nr 34, poz. 178, z 19996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 155, poz. 1016, z 2000 r. Nr 48, poz. 546 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 76, poz. 806 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) organy gmin są zobowiązane prowadzić własne archiwa.

Dokumenty tworzące w/w zbiory i rejestry, udostępniane są na wniosek w Urzędzie Miejskim - pokój nr 1 bądź elektronicznie przesyłając wniosek na adres kancelaria.um@goniadz.pl.

Dostęp do dokumentów podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów ustawowych, w szczególności z ustawy o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych, z Kodeksu Postępowania Administracyjnego jak też w sprawach gdzie Rada lub komisja przyjęła wyłączenie jawności w danej sprawie.


Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego, zasad i trybu postępowania z dokumentacją w Urzędzie Miejskim w Goniądzu

Rejestr wydanych zezwoleń w zakresie działalności związanej z ochroną  przed bezdomnymi zwierzętami.


 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Goniądzu

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Data wytworzenia: 2018-04-06

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2004-10-06

Data modyfikacji: 2024-04-02

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2004-10-06