Informacje niejawne

 

Informacje niejawne

 

  1. Oświadczenia majątkowe – część B wyłączona z jawności na podstawie art. 24 j ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 62, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568), Nr 153, poz. 1271);
  2. Rejestr skarg i wniosków – wyłączony z jawności na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Goniądzu

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2004-03-08

Data modyfikacji: 2004-03-08

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2004-03-08