Skargi i wnioski

Zasady przyjmowania interesantów oraz załatwiania skarg i wniosków przez Burmistrza:

1. Burmistrz przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 7.30 - 16.00.

2. Rejestr skarg i wniosków prowadzi referat organizacyjny.

Zasady przyjmowania interesantów oraz załatwiania skarg i wniosków przez Radę Miejską:

1. Przewodniczący Rady przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godzinach 13.30 - 15.30.

2. Skargi i wnioski wpływające do Urzędu Miejskiego w formie pisemnej lub wniesione do protokołu w sprawach należących do zadań własnych gminy, dotyczących Burmistrza oraz Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, są przedkładane Radzie do rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Goniądzu

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2006-05-08

Data modyfikacji: 2006-05-08

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2006-05-08