Informacja

 

I N F O R M A C J A

ZE ZBIOREM ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA GONIĄDZA , OGŁOSZENIAMI, OBWIESZCZENIAMI I INNYMI DOKUMENTAMI STANOWIĄCYMI INFORMACJĘ PUBLICZNĄ WYDANYMI PRZEZ BURMISTRZA ZAPOZNAĆ SIĘ MOŻNA W POK. NR 1 URZĘDU MIEJSKIEGO W GODZINACH PRACY URZĘDU

 

I N F O R M A C J A

Jak uzyskać informację publiczną nie udostępnioną na stronach Biuletynu?

Informacja publiczna nie udostępniona na stronach Biuletynu może zostać udostępniona w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Druki wniosku można uzyskać w Urzędzie Miejskim lub na stronie BIP (wniosek o udostępnienie informacji publicznej).

 

I N F O R M A C J A

 Zbiory przepisów prawa : Dziennika Ustaw , Monitora Polskiego , Dziennika Urzędowego Województwa Podlaskiego udostępniane są   nieodpłatnie w Sekretariacie  Urzędu (pok. nr 5) w godzinach 7.30 – 15.00 oraz na stronie internetowej http://monitorpolski.gov.pl/

 Akta prawa miejscowego (przepisy gminne) ustanowione przez Radę Miejską w Goniądzu udostępnione są do  wglądu w pokoju Nr 1 -  w godzinach 7.30 – 15.00.

 Akty prawa miejscowego dodatkowo zamieszczane są również w Biuletynie Informacji Publicznej.

Protokoły Sesji Rady Miejskiej w Goniądzu, Komisji Rady oraz sprawozdania z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym udostępnione są do wglądu w pok. nr 1 w godz. 7.30 - 15.30.

 

 

I N F O R M A C J A

 

Burmistrz Goniądza na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001r. Nr 142, poz.. 1591 z późn. zm.) informuje mieszkańców Gminy Goniądz o założeniach projektu budżetu , kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywania środków budżetowych, które ogłoszone są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej

www.umwp-podlasie.pl/bip/goniadz/ oraz są do wglądu w biurze Urzędu Miejskiego w Goniądzu w pokoju Nr 1 , tj.:

 

1)       budżet gminy  

2)      strategia rozwoju Gminy Goniądz

3)      plan rozwoju lokalnego

4)      sprawozdanie za poprzedni rok budżetowy

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Goniądzu

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2006-02-03

Data modyfikacji: 2015-01-28

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2006-02-03