STAWKI OPŁAT

ZA UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI

O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

                          

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1415)

 

WYSZUKIWANIE INFORMACJI:

 

- wymagającej wyszukania do 10 dokumentów:                                                     5,00 zł

- za każdy kolejny dokument powyżej dziesięciu, dodatkowo:                              0,50 zł

 

PRZEKSZTAŁCANIE INFORMACJI W FORMĘ ZAWARTĄ

WE WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE:

 

za każdy informatyczny nośnik danych                                                                   1,50 zł

za skanowanie dokumentów (jedna strona)                                                             0,10 zł

 

SPORZĄDZANIE KOPII DOKUMENTÓW LUB DANYCH:

 

w formacie 210 mm x 297 mm (A4)

a) za stronę kopii czarno-białej:                                                                                0,15 zł

b) za stronę kopii kolorowej:                                                                        1,50 zł

 

w formacie 297 mm x 420 mm (A3)

a) za stronę kopii czarno-białej:                                                                                0,30 zł

b) za stronę kopii kolorowej:                                                                        3,00 zł

 

kopie w formatach większych niż wskazane powyżej, z przyczyn technicznych nie są dostępne w Urzędzie Miejskim w Goniądzu.

 

PRZESŁANIE KOPII DOKUMENTÓW LUB DANYCH DROGĄ POCZTOWĄ

 

Opłata w wysokości podanej w obowiązującym cenniku powszechnych usług pocztowych operatora publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe, za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej, zwiększoną o:

 

2,00 zł – w przypadku kopii dokumentów lub danych w formie wydruku lub kserokopii;

5,00 zł – w przypadku kopii dokumentów lub danych na nośniku elektronicznym, 

               dostarczonym przez wnioskodawcę.

Opłatę, w wyliczonej i wskazanej w stosownym piśmie wysokości, należy uiścić poprzez wpłatę podanej kwoty na następujące konto:

 

Urząd Miejski w Goniądzu

Bank Spółdzielczy w Mońkach/ Oddział Goniądz

50 8085 0005 0130 0097 2000 0010

z dopiskiem „udostępnienie informacji o środowisku” jako tytułem wpłaty.

 

Wnioskowane kopie zamówionych materiałów są wydawane/wysyłane po wpłacie należnej kwoty.

 

Metryka strony

Udostępniający: M.Bernatowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2012-01-12

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2012-01-12

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2012-01-12