przet_r_2012

ROK 2017:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ...

Ogłoszenie przetarg na paliwo

SWIZ

Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dot przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dot spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzor umowy (2)

Załącznik nr 6 do SIWZ - Grupa kapitalowa

Załącznik nr 7 do SIWZ - Zobowiązanie dot oddania do dyspozycji zasobów

Załącznik nr 8 do SIWZ - Potencjal techniczny

ROK 2014:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę paliw silnikowych do samochodów Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu, ul. Kościuszki 21

Wyjaśnienie treści SIWZ - 27.02.2014r.

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

ROK 2013:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Dostawę paliw silnikowych do samochodów Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu ul. Kościuszki 21

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Dostawę paliw silnikowych do samochodów Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu

 

ROK 2012:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym : Dostawa paliw silnikowych do samochodów Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu ul. Kościuszki 21

Ogłoszenie o przetargu na dostawę paliw silnikowych do samochodów Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu

Informacja o wyborze oferty ...

Metryka strony

Udostępniający: UM

Wytwarzający/odpowiadający: Marcin Bielski

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2012-02-10

Data modyfikacji: 2017-03-02

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2012-02-10