Wniosek o udostępnianie informacji publicznych

 

Co zrobić kiedy informacji, których szukasz, nie ma w Biuletynie?

Prosimy wypełnić poniższy formularz i przesłać go drogą elektroniczną lub pocztą.
Jak tylko przygotujemy poszukiwane dane, odpowiemy na twój wniosek elektronicznie lub listownie.

UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Podstawa prawna : art. 10 ust. 1 i 2, 14 i 15 ustawy z 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 119, poz. 1198 )

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (formularz jw.)

2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniona w formie ustnej lub pisemnej, bez pisemnego wniosku.

II. TERMIN ODPOWIEDZI

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak, niż 14 dni od dnia złożenia wniosku.

III. JEDNOSTKA ODPOWIEDIZALNA:

Komórka  Organizacyjna

IV. TRYB ODWOŁAWCZY

Odmowa udostępnienia informacji następuje w drodze decyzji lub umorzenia postępowania.

Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Goniądza w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

V. UWAGI

Udostępnienie informacji publicznej następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba, że środki techniczne, którymi dysponuje Urząd Miejski nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonej we wniosku. W tym przypadku Urząd może powiadomić w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli wnioskodawca nie złoży w terminie 14 dni wniosku o udostępnienie danych w sposób zaproponowany przez Urząd postępowanie umarza się.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Goniądzu

Wytwarzający/odpowiadający: E.Żylińska

Data wytworzenia: 2019-11-15

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2009-02-27

Data modyfikacji: 2019-11-15

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2009-02-27