2022

ZAMÓWIENIA OBJĘTE USTAWĄ PZP

Wyłapywanie, transport i utrzymywanie bezdomnych i pozostawionych bez opieki psów z terenu miasta i gminy Goniądz w latach 2023 – 2024

Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta i gminy Goniądz w okresie 01.01.2023 - 31.03.2023 r.

Rozbudowa z adaptacją części pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu na potrzeby bezpiecznego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Goniądzu

Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Goniądz - unieważniony

Budowa bulwarów miejskich w Goniądzu

Budowa bulwarów miejskich w Goniądzu - unieważniony

Poprawa jakości powietrza poprzez usprawnienie warunków ruchu drogowego w gminie Goniądz - sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego

Poprawa jakości powietrza poprzez usprawnienie warunków ruchu drogowego w gminie Goniądz - sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego - unieważniony

Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Goniądz w okresie
01.04.2022 - 31.12.2022 r.

Wykonanie remontów bieżących nawierzchni żwirowych i gruntowych dróg gminnych na terenie Gminy Goniądz w 2022 r.

Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

ZAMÓWIENIA NIEOBJĘTE USTAWĄ PZP

Zakup i dostawa 25 laptopów w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Zapytanie ofertowe :odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywane przez część roku oraz rodzinnego ogródka działkowego z terenu miasta i gminy Goniądz w okresie od dnia 1 kwietnia 2022r do dnia 31 grudnia 2022r.

Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych będących własnością Gminy Goniądz w okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

PRZETARGI

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie w najem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. Plac 11 Listopada (przystanek PKS)

Ogłoszenie o unieważnieniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Piwowarach

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Downarach

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Piwowarach

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Goniądzu

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Data wytworzenia: 2022-01-13

Wprowadzający: Michał Wasilewski

Data modyfikacji: 2022-12-08

Opublikował: Michał Wasilewski

Data publikacji: 2022-07-13