2021

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę działki oznaczonej ewidencyjnie nr 568 położonej w Goniądzu, stanowiącej własność Gminy Goniądz na okres 3 lat

Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w gminie Goniądz – ETAP II

Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych , rekreacyjnych i rodzinnych ogródków działkowych z terenu miasta i gminy Goniądz w okresie 01.01. - 31.03.2022r.

Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Goniądz w okresie 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.

Rozbudowa ulic gminnych: ul. Mostowa, ul. Piotra z Goniądza, ul. Witosa w mieście Goniądz

Budowa bulwarów miejskich w Goniądzu

Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Goniądz położonej w Klewiance - obniżenie ceny wywoławczej

Budowa bulwarów miejskich w Goniądzu - postępowanie unieważnione

Budowa bulwarów miejskich w Goniądzu - postępowanie unieważnione

Ogłoszenie o zamówieniu : Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności  publicznej w Gminie Goniądz

Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie remontów bieżących nawierzchni żwirowych i gruntowych dróg gminnych na terenie Gminy Goniądz z dnia 21.06.2021r.

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w m. Klewianka

Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie remontów bieżących nawierzchni żwirowych i gruntowych dróg gminnych na terenie Gminy Goniądz

Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji  - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Goniądz

Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Goniądzu przy ul. Wojska Polskiego,  stanowiącej własność Gminy Goniądz

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Goniądzu przy ul. Kościuszki

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Goniądzu przy ul. Plac 11 Listopada 38

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej we wsi Klewianka

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Goniądz położonej w Goniądzu

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Goniądz położonej w Osowcu

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Goniądzu

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Data wytworzenia: 2022-01-13

Wprowadzający: Michał Wasilewski

Data modyfikacji: 2022-02-01

Opublikował: Michał Wasilewski

Data publikacji: 2022-02-01