Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Goniądz.

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

numer wpisu do rejestru

data wpisu do rejestru oraz daty kolejnych wpisów

pełna nazwa instytucji kultury wynikająca ze statutu

skrócona nazwa instytucji kultury, jeżeli jej używanie przewiduje statut

Siedziba
 i adres instytucji kultury

oznaczenie organizatora

instytucji kultury

oznaczenie podmiotu,
z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury

akt o utworzeniu instytucji kultury

akt o nadaniu statutu instytucji kultury

1

10.04.1992 r.

Gminny Ośrodek Kultury
w Goniądzu

nie dotyczy

ul. Stary Rynek 23

19-110 Goniądz

Gmina Goniądz

nie dotyczy

Uchwała Nr 89/XIII Rady Miejskiej
w Goniądzu z dnia
30 grudnia 1991 roku

Uchwała Nr XXXVIII/191/02 Rady Miejskiej
w Goniądzu z dnia 14 marca 2002 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury
w Goniądzu

 zmieniona Uchwałą Nr LIV/285/10 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia
10 listopada 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Goniądzu)

 

Metryka strony

Udostępniający: UM

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2013-04-18

Data modyfikacji: 2013-04-18

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2013-04-18