Księga Rejestrowa Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu.

 

 

Numer wpisu do rejestru: 1

 

 

Dział I- Oznaczenie instytucji kultury: Gminny Ośrodek Kultury

                                                      

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Numer kolejny wpisu

Data wpisu,
daty kolejnych zmian

Pełna i skrócona nazwa instytucji kultury

Przedmiot działalności instytucji kultury

Siedziba  i adres instytucji kultury

Oznaczenie organizatora i aktu o utworzeniu instytucji kultury

Nazwa podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury

Cyfrowy identyfikator instytucji kultury nadany w systemie informacji statystycznej

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

1

10.04.1992r.

Gminny Ośrodek Kultury
w Goniądzu

Działalność kulturalna

ul. Stary Rynek 23

19-110 Goniądz

Gmina Goniądz ,

Uchwała Nr 89/XIII Rady Miejskiej
w Goniądzu z dnia 30 grudnia 1991 r.

Nie dotyczy

000287214

-

Liszewska Paulina

 

 

Dział II - Organizacja instytucji kultury: Gminny Ośrodek Kultury

                                                      

 

1

2

3

4

5

6

7

8

Numer kolejny wpisu

Data wpisu,
daty kolejnych zmian

Informacja o złożeniu do rejestru statutu

Imię i nazwisko dyrektora instytucji kultury i jego zastępców lub oznaczenie osoby fizycznej lub prawnej, której powierzono zarządzanie instytucją kultury

Imiona i nazwiska pełnomocników instytucji kultury uprawnionych do dokonywania czynności prawnych w imieniu instytucji oraz zakres ich upoważnień

Nazwa oraz siedziba wyodrębnionych jednostek organizacyjnych instytucji kultury i ich cyfrowe identyfikatory nadane w systemie informacji statystycznej

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

1

10.11.2010 r.

złożono

Adam Grabowski – Dyrektor - nieaktualny

-

-

-

Liszewska Paulina

2.

01.11.2015 r.

-

Katarzyna Nowicka

p.o Dyrektora

-

-

-

Liszewska Paulina

 

 

 

Dział III - Mienie instytucji kultury: Gminny Ośrodek Kultury

                                                      

 

1

2

3

4

5

6

Numer kolejny wpisu

Data wpisu,
daty kolejnych zmian

Informacja o złożeniu do rejestru rocznego sprawozdania finansowego

Informacja o obciążeniu środków trwałych instytucji kultury ograniczonymi prawami rzeczowymi

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

1

18.10.2012 r.

Złożono dnia 28.03.2012 r.

-

-

Liszewska Paulina

2

 

29.03.2013 r.

Złożono sprawozdanie finansowe za
 2012 rok

-

-

Liszewska Paulina

3

25.03.2014 r.

Złożono sprawozdanie finansowe za   2013 rok

-

-

Liszewska Paulina

4

30.03.2015 r.

Złożono sprawozdanie finansowe za   2014 rok

-

-

Butwiłowska Patrycja

5

31.03.2016 r.

Złożono sprawozdanie finansowe za   2015 rok

-

-

Liszewska Paulina

 

 

Dział IV – Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury: Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu

                                                      

 

1

2

3

4

5

6

Numer kolejny wpisu

Data wpisu,
daty kolejnych zmian

Informacja o połączeniu, podziale lub likwidacji instytucji kultury

Imię i nazwisko likwidatora

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

-

-

-

-

-

-

 

 

 

-wpis nieaktualny

Metryka strony

Udostępniający: P.Liszewska

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2016-04-07

Data modyfikacji: 2016-04-07

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2016-04-07