Radni Rady Miejskiej złożyli :

oświadczenie o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonków, wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo, jeżeli działalność ta wykonywana jest na terenie gminy oraz umowach cywilnoprawnych zawartych przez małżonków wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo, jeżeli umowy te zostały zawarte z organami gminy, jednostkami organizacyjnymi gminy lub gminnymi osobami prawnymi (i nie dotyczą stosunków prawnych wynikających z korzystania z powszechnie dostępnych usług lub ze stosunków prawnych powstałych na warunkach powszechnie obowiązujących).

informację o zatrudnieniu małżonka, wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwa w jednostce organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego, związku jednostek samorządu terytorialnego albo rozpoczęciu świadczenia pracy lub wykonywania czynności zarobkowych na innej podstawie w spółkach handlowych, w których co najmniej 50% udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego.

 

Pracownicy samorządowi (wydający decyzje w imieniu Burmistrza), kierownicy oraz kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych złożyli Oświadczenia o działalności gospodarczej...

 

Oświadczenia majątkowe 2006 dotyczące radnych, dyrektorów , pracowników.

Oświadczenia majątkowe 2007 dotyczące radnych, dyrektorów , pracowników.

Oświadczenia majątkowe 2008 dotyczące :

radnych,

dyrektorów ,

pracowników.

 

Oświadczenia majątkowe 2009 dotyczące radnych, dyrektorów , pracowników.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Goniądzu

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2007-04-19

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2012-02-28

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2007-04-19