Goniądz, dnia 17.08.2016r.

 

OZP.4464.8.2016

 

 

ZAWIADOMIENIE 

O  WYBORZE  OFERTY

 

           Niniejszym zawiadamiam, iż w wyniku postępowania prowadzonego zapytaniem ofertowym na „Dowożenie i odwożenie uczniów do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Goniądzu w roku szkolnym 2016/2017” została wybrana oferta złożona przez :

 

Usługi Transportowo – Handlowe Jędrys Adam,  19-110 Goniądz, ul. Kościuszki 30/16

za cenę brutto za 1 km  -  5,40 zł.  (słownie: pięć złotych czterdzieści groszy).

 

Ponadto w niniejszym postępowaniu została złożona oferta przez :

 Przewóz Osób Krzysztof Strzymiński, Mielniki 1, 16-140 Korycin

za cenę brutto za 1 km – 6,48 zł. (słownie: sześć złotych czterdzieści osiem groszy).

 

                                                                                                        BURMISTRZ

 

                                                                                            mgr inż. Mariusz Ramotowski

 

 

                       

 

 

Metryka strony

Udostępniający: E.Zaniewski

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2016-08-17

Data modyfikacji: 2016-08-17

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2016-08-17