Goniądz, dnia  27 grudnia 2013 r.

 

RGN.6140.9.2013         

Informacja

 

Gmina Goniądz uprzejmie informuje, iż unieważnia  zapytanie ofertowe z dnia 28 listopada 2013 r. na wykonanie usługi  pn. Wyłapywanie bezdomnych psów  z terenu miasta i gminy Goniądz i utrzymanie ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt  w okresie od dnia   1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Do siedziby Zamawiającego  w  terminie składania ofert  tj. do dnia 16 grudnia 2013 r. do godz. 1530 wpłynęły dwie oferty. Cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę jaką Zamawiający  może przeznaczyć na  sfinansowanie zamówienia.

W związku z tym, że cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę jaką Zamawiający może  przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia przedmiotowe zapytanie ofertowe zostaje unieważnione.

                                                                                                                                                                                                       Z up. BURMISTRZA

                                                                                                                                                                                                    mgr inż. Justyna Jarmołowska

                                                                                                                                                                                                            Sekretarz Miejski

Metryka strony

Udostępniający: D.Wilczewska

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2013-12-31

Data modyfikacji: 2013-12-31

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2013-12-31