==================================================================

„Goniądz  z indywidualizacją osiąga rozwój”                                                                                                                        Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Goniądz, dnia 6.11.2013r.

Do wszystkich zainteresowanych oferentów

OZP.7313.1.2013

 

ZAPROSZENIE

DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ

 

 

          W związku z przystąpieniem Gminy Goniądz do realizacji projektu pn. „Goniądz z indywidualizacją osiaga rozwój” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.  (Projekt systemowy - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów  klas I-III) nr wniosku: WND-POKL.09.01.02-20-903/13, Gmina Goniądz zaprasza do złożenia ofert na świadczenie usług edukacyjnych obejmujących przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów klas I-III w szkołach podstawowych na terenie Gminy  Goniądz (w Szkole Podstawowej w Downarach, w Szkole Podstawowej w Goniądzu oraz w Szkole Podstawowej w Klewiance).

W załączeniu :

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

 

Niniejszy tekst zaproszenia wraz z załącznikami opublikowano na stronie internetowej Zamawiającego :  http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl (zakładka: ogłoszenia)

                                                                                                                                    Z up. BURMISTRZA

 

                                                                                             mgr inż. Justyna Jarmołowska

                                                                                                       Sekretarz  Miejski

Metryka strony

Udostępniający: E.Zaniewski

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2013-11-07

Data modyfikacji: 2013-11-07

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2013-11-07