OGŁOSZENIE

z dnia 27 października 2014 r.

 

Burmistrz Goniądz

ogłasza konsultacje społeczne
projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Goniądz
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2015 ”.

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118  z późn. zm.) Burmistrz Goniądza ogłasza konsultacje „Rocznego Programu Współpracy Gminy Goniądz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku poblicznego i o wolontariacie na rok 2015 ”.

Zapraszam zainteresowane podmioty na otwarte spotkanie w celu wyrażenia opinii dotyczącej projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Goniądz
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku poblicznego i o wolontariacie na rok 2015 ”, które odbędzie się dnia 5 listopada 2014 r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Miejskim
w Goniądzu (pokój nr 12).

Projekt programu dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Goniądz,
na stronie internetowej  Gminy Goniądz, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Goniądzu, na tablicach sołeckich oraz w Urzędzie Miejskim w Goniądzu w pokoju nr 12.

Obowiązek konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i z nimi zrównanymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji wynika z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118  z późn. zm.). W związku
z powyższym konsultowaniu podlega również roczny program współpracy Gminy Goniądz
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1118  z późn. zm.).

 

Burmistrz

 

mgr Tadeusz Kulikowski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: G.Mocarski

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2014-10-28

Data modyfikacji: 2014-11-06

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2014-10-28