OGŁOSZENIE

z dnia 27 października 2014 r.

 

Burmistrza Goniądza

ogłasza konsultacje społeczne
projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałaniu Narkomanii na 2015 r.”.

 

 

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118  z późn. zm.) Burmistrz Goniądza ogłasza konsultacje „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałaniu Narkomanii na 2015 r.”

Zapraszam zainteresowane podmioty na otwarte spotkanie w celu wyrażenia opinii dotyczącej projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałaniu Narkomanii na 2015 r.”, które odbędzie się
dnia 5 listopada 2014 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Miejskim w Goniądzu
(pokój nr 12).

Projekt programu dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Goniądz,
na stronie internetowej  Gminy Goniądz, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Goniądzu, na tablicach sołeckich oraz w Urzędzie Miejskim w Goniądzu w pokoju nr 12.

Obowiązek konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i z nimi zrównanymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji wynika z art. 5 ust. 2 pkt 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536  z późn. zm.).
W związku z powyższym konsultowaniu podlega również „Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2015 r.”

 

 

Burmistrz

 

mgr Tadeusz Kulikowski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: G.Mocarski

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2014-10-28

Data modyfikacji: 2014-11-06

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2014-10-28