OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO

 

 Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu ogłasza ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż środka trwałego

należącego do Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu

 

 

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż pojazdu: autobus szkolny Jelcz nr rej. BIG 7698.

Dane identyfikacyjne:

Nr identyfikacyjny /VIN/ SUJ090100X0000081

Data pierwszej rejestracji 1999/11/30

Wskazanie drogomierza 420813 km

Rodzaj silnika : z zapłonem samoczynnym

Pojemność / moc silnika   4580 cm /114kW (155KM)

Bezwypadkowy

OC ważne do dnia 29.11.2016r.

Cena wywoławcza autobusu wynosi: 8.400 zł. słownie: osiem tysięcy czterysta zł.

 

 

 
 

Przetarg odbędzie się dnia 25.08.2016r. . godz. 11.00 w biurze Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu przy ul. Kościuszki 21,

 19-110 Goniądz.

 

 Autobus można oglądać do dnia poprzedzającego przetarg  codziennie  w godz. od 7.30 do 14.00  na terenie  Zakładu po uprzednim uzgodnieniu.

 

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić na konto  Banku Spółdzielczego w Mońkach Oddział w Goniądzu
nr: 72 8085 0005 0130 0534 2000 0010  do dnia 25.08.2016r. do godz. 9.00

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w terminie wyznaczonym w niniejszym ogłoszeniu.

 

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Uczestnikom przetargu, którzy przetarg przegrają wadium będzie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym na wskazane konto bankowe.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia po podpisaniu umowy kupna sprzedaży. Termin podpisania umowy: do 7 dni od dnia przetargu.

Sprzedaż środka trwałego nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy po zawarciu umowy kupna sprzedaży nastąpi niezwłocznie po dokonaniu zapłaty w całości.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:

  1. Żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą.
  2. Osoba, która wygrała przetarg uchyli się od wpłaty wylicytowanej ceny .

 

Każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o przyjęciu warunków przetargu i zapoznaniu się z przedmiotem przetargu.

 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej.

 

Minimalne postąpienie nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej.

 

Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu nie odpowiada za wady pojazdu wystawionego do przetargu.

 

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż autobusu  z podaniem  ceny wywoławczej: minimalnego postąpienia oraz wysokości wadium zamieszczone będzie w biurze Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu oraz w Urzędzie Miejskim w Goniądzu i umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego  www.goniadz.pl

Zastrzega  się prawo odwołania lub  unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Bliższe informacje o sprzęcie można uzyskać w ZUK w Goniądzu tel. 85 7380846

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: M.Bielski

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2016-08-04

Data modyfikacji: 2016-08-04

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2016-08-04