Goniądz, dnia 15.11.2013 r.

 

Informacja  o wynikach konsultacji społecznych projektu
„Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie  na rok 2014”.

 

            Ogłoszenie o  konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na rok 2014” został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Goniądz na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń urzędu miejskiego i tablicach sołeckich
w dniu 17 października 2013 r.

W terminie od dnia 04 listopada 2013 do dnia 08 listopada 2013 r. można było zgłaszać uwagi i opinie dotyczące „Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na rok 2014”.

         W wyznaczonym terminie nie zgłosiła się żadna  organizacja pozarządowa  oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  w celu zgłoszenia uwag i opinii dotyczących  projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na rok 2014”.

 

Z up. BURMISTRZA

 

mgr inż. Justyna Jarmołowska

Sekretarz Miejski

Metryka strony

Udostępniający: G.Mocarski

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2013-11-15

Data modyfikacji: 2013-11-15

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2013-11-15