Ogłoszenia

ROCZNY  PROGRAM WSPÓŁPRACY Gminy Goniądz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24  kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

Zarządzenie 73 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Goniądz przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie 72 w sprawie anulowania Zarządzenia NR 71 Burmistrza Goniądza z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Goniądz przeznaczonej do sprzedaży.   

ZAPYTANIE OFERTOWE na dowóz uczniów do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Goniądzu na terenie Gminy Goniądz w roku szkolnym 2016/2017

ZAWIADOMIENIE z dnia 13 października 2015 r. Burmistrza Goniądza  o ogłaszeniu konsultacji społecznych
projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2016 r.”.

Burmistrz Goniądza ogłasza konsultacje społeczne projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Goniądz
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 ”.

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Goniądz w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej w 2016 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Goniądz w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: um

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Data wytworzenia: 2017-06-28

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2005-12-27

Data modyfikacji: 2018-10-23

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2016-08-29