1) Piotr Gabriel Haffke – Przewodniczący Rady Miejskiej  oświadczył  że:

 

 

Ø         

a)       małżonek,

b)       wstępni,

c)       zstępni,

d)       rodzeństwo

 

-  nie prowadzą działalności gospodarczej na terenie gminy Goniądz

 

 

Ø         

a)       małżonek,

b)       wstępni,

c)       zstępni,

d)       rodzeństwo

 

- nie są stroną umów  cywilnoprawnych zawartych z organami gminy, jednostkami organizacyjnymi gminy lub gminnymi osobami prawnymi (i nie dotyczą stosunków prawnych, wynikających z korzystania z powszechnie dostępnych usług lub stosunków prawnych powstałych na warunkach powszechnie obowiązujących). 

 

 

Ø         

a)       małżonek,

b)       wstępni,

c)       zstępni,

d)       rodzeństwo

 

-  nie są zatrudnieni na terenie gminy/miasta Goniądz w jednostce organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego oraz nie  świadczą pracy i nie wykonują czynności zarobkowych na innej podstawie w spółkach handlowych, w których co najmniej 50 % udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego.

 

2) Józef Bujnowski – radny Rady Miejskiej  oświadczył  że:

Ø         

a)       małżonek,

b)       wstępni,

c)       zstępni,

d)       rodzeństwo

 

- nie są stroną umów  cywilnoprawnych zawartych z organami gminy, jednostkami organizacyjnymi gminy lub gminnymi osobami prawnymi (i nie dotyczą stosunków prawnych, wynikających z korzystania z powszechnie dostępnych usług lub stosunków prawnych powstałych na warunkach powszechnie obowiązujących). 

 

 

Ø         

a)       małżonek,

b)       wstępni,

c)       zstępni,

d)       rodzeństwo

 

-  nie są zatrudnieni na terenie gminy/miasta Goniądz w jednostce organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego oraz nie  świadczą pracy i nie wykonują czynności zarobkowych na innej podstawie w spółkach handlowych, w których co najmniej 50 % udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego.

 

3) Jerzy Jarocki – radny Rady Miejskiej  oświadczył  że:

Ø         

a)       małżonek,

b)       wstępni,

c)       zstępni,

d)       rodzeństwo

 

- nie są stroną umów  cywilnoprawnych zawartych z organami gminy, jednostkami organizacyjnymi gminy lub gminnymi osobami prawnymi (i nie dotyczą stosunków prawnych, wynikających z korzystania z powszechnie dostępnych usług lub stosunków prawnych powstałych na warunkach powszechnie obowiązujących). 

 

 

Ø         

a)       małżonek,

b)       wstępni,

c)       zstępni,

d)       rodzeństwo

 

-  nie są zatrudnieni na terenie gminy/miasta Goniądz w jednostce organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego oraz nie  świadczą pracy i nie wykonują czynności zarobkowych na innej podstawie w spółkach handlowych, w których co najmniej 50 % udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego.

 

4) Janina Kochanowska – radna Rady Miejskiej  oświadczyła  że:

Ø         

a)       małżonek,

b)       wstępni,

c)       zstępni,

d)       rodzeństwo

 

- nie są stroną umów  cywilnoprawnych zawartych z organami gminy, jednostkami organizacyjnymi gminy lub gminnymi osobami prawnymi (i nie dotyczą stosunków prawnych, wynikających z korzystania z powszechnie dostępnych usług lub stosunków prawnych powstałych na warunkach powszechnie obowiązujących). 

 

 

Ø         

a)       małżonek,

b)       wstępni,

c)       zstępni,

d)       rodzeństwo

 

-  nie są zatrudnieni na terenie gminy/miasta Goniądz w jednostce organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego oraz nie  świadczą pracy i nie wykonują czynności zarobkowych na innej podstawie w spółkach handlowych, w których co najmniej 50 % udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego.

 

5) Leon Kolenda – radny Rady Miejskiej  oświadczył  że:

Ø         

a)       małżonek,

b)       wstępni,

c)       zstępni,

d)       rodzeństwo

 

- nie są stroną umów  cywilnoprawnych zawartych z organami gminy, jednostkami organizacyjnymi gminy lub gminnymi osobami prawnymi (i nie dotyczą stosunków prawnych, wynikających z korzystania z powszechnie dostępnych usług lub stosunków prawnych powstałych na warunkach powszechnie obowiązujących). 

 

 

Ø         

a)       małżonek,

b)       wstępni,

c)       zstępni,

d)       rodzeństwo

 

-  nie są zatrudnieni na terenie gminy/miasta Goniądz w jednostce organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego oraz nie  świadczą pracy i nie wykonują czynności zarobkowych na innej podstawie w spółkach handlowych, w których co najmniej 50 % udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego.

 

6) Tadeusz Maciorowski – radny Rady Miejskiej  oświadczył że:

Ø         

a)       małżonek,

b)       wstępni,

c)       zstępni,

d)       rodzeństwo

 

- nie są stroną umów  cywilnoprawnych zawartych z organami gminy, jednostkami organizacyjnymi gminy lub gminnymi osobami prawnymi (i nie dotyczą stosunków prawnych, wynikających z korzystania z powszechnie dostępnych usług lub stosunków prawnych powstałych na warunkach powszechnie obowiązujących). 

 

 

Ø         

a)       małżonek,

b)       wstępni,

c)       zstępni,

d)       rodzeństwo

 

-  nie są zatrudnieni na terenie gminy/miasta Goniądz w jednostce organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego oraz nie  świadczą pracy i nie wykonują czynności zarobkowych na innej podstawie w spółkach handlowych, w których co najmniej 50 % udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego.

 

7) Grzegorz Szklanko – radny Rady Miejskiej  oświadczył że:

Ø         

a)       małżonek,

b)       wstępni,

c)       zstępni,

d)       rodzeństwo

 

- nie są stroną umów  cywilnoprawnych zawartych z organami gminy, jednostkami organizacyjnymi gminy lub gminnymi osobami prawnymi (i nie dotyczą stosunków prawnych, wynikających z korzystania z powszechnie dostępnych usług lub stosunków prawnych powstałych na warunkach powszechnie obowiązujących). 

 

 

Ø         

a)       małżonek,

b)       wstępni,

c)       zstępni,

d)       rodzeństwo

 

-  nie są zatrudnieni na terenie gminy/miasta Goniądz w jednostce organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego oraz nie  świadczą pracy i nie wykonują czynności zarobkowych na innej podstawie w spółkach handlowych, w których co najmniej 50 % udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego.

 

8) Sławomir Antoni Moczydłowski – radny Rady Miejskiej  oświadczył że:

Ø         

a)       małżonek,

b)       wstępni,

c)       zstępni,

d)       rodzeństwo

 

- nie są stroną umów  cywilnoprawnych zawartych z organami gminy, jednostkami organizacyjnymi gminy lub gminnymi osobami prawnymi (i nie dotyczą stosunków prawnych, wynikających z korzystania z powszechnie dostępnych usług lub stosunków prawnych powstałych na warunkach powszechnie obowiązujących). 

 

 

Ø         

a)       małżonek,

b)       wstępni,

c)       zstępni,

d)       rodzeństwo

 

-  nie są zatrudnieni na terenie gminy/miasta Goniądz w jednostce organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego oraz nie  świadczą pracy i nie wykonują czynności zarobkowych na innej podstawie w spółkach handlowych, w których co najmniej 50 % udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego.

9) Jacek Olszyński – radny Rady Miejskiej  oświadczył że:

Ø         

a)       małżonek,

b)       wstępni,

c)       zstępni,

d)       rodzeństwo

 

- nie są stroną umów  cywilnoprawnych zawartych z organami gminy, jednostkami organizacyjnymi gminy lub gminnymi osobami prawnymi (i nie dotyczą stosunków prawnych, wynikających z korzystania z powszechnie dostępnych usług lub stosunków prawnych powstałych na warunkach powszechnie obowiązujących). 

 

 

Ø         

a)       małżonek,

b)       wstępni,

c)       zstępni,

d)       rodzeństwo

 

-  nie są zatrudnieni na terenie gminy/miasta Goniądz w jednostce organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego oraz nie  świadczą pracy i nie wykonują czynności zarobkowych na innej podstawie w spółkach handlowych, w których co najmniej 50 % udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego.

 

10)Ryszard Zdzisław Pisanko– radny Rady Miejskiej  oświadczył że:

Ø         

a)       małżonek,

b)       wstępni,

c)       zstępni,

d)       rodzeństwo

 

- nie są stroną umów  cywilnoprawnych zawartych z organami gminy, jednostkami organizacyjnymi gminy lub gminnymi osobami prawnymi (i nie dotyczą stosunków prawnych, wynikających z korzystania z powszechnie dostępnych usług lub stosunków prawnych powstałych na warunkach powszechnie obowiązujących). 

 

 

Ø         

a)       małżonek,

b)       wstępni,

c)       zstępni,

d)       rodzeństwo

 

-  nie są zatrudnieni na terenie gminy/miasta Goniądz w jednostce organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego oraz nie  świadczą pracy i nie wykonują czynności zarobkowych na innej podstawie w spółkach handlowych, w których co najmniej 50 % udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego.

 

11) Stefan Potocki – radny Rady Miejskiej  oświadczył że:

Ø         

a)       małżonek,

b)       wstępni,

c)       zstępni,

d)       rodzeństwo

 

- nie są stroną umów  cywilnoprawnych zawartych z organami gminy, jednostkami organizacyjnymi gminy lub gminnymi osobami prawnymi (i nie dotyczą stosunków prawnych, wynikających z korzystania z powszechnie dostępnych usług lub stosunków prawnych powstałych na warunkach powszechnie obowiązujących). 

 

 

Ø         

a)       małżonek,

b)       wstępni,

c)       zstępni,

d)       rodzeństwo

 

-  nie są zatrudnieni na terenie gminy/miasta Goniądz w jednostce organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego oraz nie  świadczą pracy i nie wykonują czynności zarobkowych na innej podstawie w spółkach handlowych, w których co najmniej 50 % udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego.

 

 

12) Janusz Bernard Rutkowski – radny Rady Miejskiej  oświadczył że:

Ø         

a)       małżonek,

b)       wstępni,

c)       zstępni,

d)       rodzeństwo

 

- nie są stroną umów  cywilnoprawnych zawartych z organami gminy, jednostkami organizacyjnymi gminy lub gminnymi osobami prawnymi (i nie dotyczą stosunków prawnych, wynikających z korzystania z powszechnie dostępnych usług lub stosunków prawnych powstałych na warunkach powszechnie obowiązujących). 

 

 

Ø         

a)       małżonek,

b)       wstępni,

c)       zstępni,

d)       rodzeństwo

 

-  nie są zatrudnieni na terenie gminy/miasta Goniądz w jednostce organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego oraz nie  świadczą pracy i nie wykonują czynności zarobkowych na innej podstawie w spółkach handlowych, w których co najmniej 50 % udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego,

d1) siostra

jest zatrudniona na terenie gminy/miasta Goniądz w jednostce organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego l- GOK Goniądz od 1995r.

 

13) Zbigniew Sosnowski – radny Rady Miejskiej  oświadczył że:

Ø         

a)       małżonek,

b)       wstępni,

c)       zstępni,

d)       rodzeństwo

 

- nie są stroną umów  cywilnoprawnych zawartych z organami gminy, jednostkami organizacyjnymi gminy lub gminnymi osobami prawnymi (i nie dotyczą stosunków prawnych, wynikających z korzystania z powszechnie dostępnych usług lub stosunków prawnych powstałych na warunkach powszechnie obowiązujących). 

 

 

Ø         

a)       małżonek

jest zatrudniony w Urzędzie Miejskim w Goniądzu od 1994r.

b)       wstępni,

c)       zstępni,

d)       rodzeństwo

 

-  nie są zatrudnieni na terenie gminy/miasta Goniądz w jednostce organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego oraz nie  świadczą pracy i nie wykonują czynności zarobkowych na innej podstawie w spółkach handlowych, w których co najmniej 50 % udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego.

 

14) Wiesław Mariusz Świerzbiński – radny Rady Miejskiej  oświadczył że:

Ø         

a)       małżonek,

b)       wstępni,

c)       zstępni,

d)       rodzeństwo

 

- nie są stroną umów  cywilnoprawnych zawartych z organami gminy, jednostkami organizacyjnymi gminy lub gminnymi osobami prawnymi (i nie dotyczą stosunków prawnych, wynikających z korzystania z powszechnie dostępnych usług lub stosunków prawnych powstałych na warunkach powszechnie obowiązujących). 

 

 

Ø         

a)       małżonek,

b)       wstępni,

c)       zstępni,

d)       rodzeństwo

 

-  nie są zatrudnieni na terenie gminy/miasta Goniądz w jednostce organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego oraz nie  świadczą pracy i nie wykonują czynności zarobkowych na innej podstawie w spółkach handlowych, w których co najmniej 50 % udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego,

 

15) Władysław Józef Krukowski - radny Rady Miejskiej oświadczył, że:

 

Ø         
a)       małżonek,
b)       wstępni,
c)       zstępni,
d)       rodzeństwo
 
- nie są stroną umów  cywilnoprawnych zawartych z organami gminy, jednostkami organizacyjnymi gminy lub gminnymi osobami prawnymi (i nie dotyczą stosunków prawnych, wynikających z korzystania z powszechnie dostępnych usług lub stosunków prawnych powstałych na warunkach powszechnie obowiązujących). 
 
 
Ø         
a)       małżonek,
b)       wstępni,
c)       zstępni,
d)       rodzeństwo
 
-  nie są zatrudnieni na terenie gminy/miasta Goniądz w jednostce organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego oraz nie  świadczą pracy i nie wykonują czynności zarobkowych na innej podstawie w spółkach handlowych, w których co najmniej 50 % udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Goniądzu

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2007-04-19

Data modyfikacji: 2008-03-08

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2007-04-19