Radni Rady Miejskiej złożyli :

oświadczenie o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonków, wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo, jeżeli działalność ta wykonywana jest na terenie gminy oraz umowach cywilnoprawnych zawartych przez małżonków wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo, jeżeli umowy te zostały zawarte z organami gminy, jednostkami organizacyjnymi gminy lub gminnymi osobami prawnymi (i nie dotyczą stosunków prawnych wynikających z korzystania z powszechnie dostępnych usług lub ze stosunków prawnych powstałych na warunkach powszechnie obowiązujących).

informację o zatrudnieniu małżonka, wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwa w jednostce organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego, związku jednostek samorządu terytorialnego albo rozpoczęciu świadczenia pracy lub wykonywania czynności zarobkowych na innej podstawie w spółkach handlowych, w których co najmniej 50% udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego.

 

Pracownicy samorządowi (wydający decyzje w imieniu Burmistrza), kierownicy oraz kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych złożyli Oświadczenia o działalności gospodarczej...

 

Oświadczenia majątkowe 2006 dotyczące radnych, dyrektorów , pracowników.

Oświadczenia majątkowe 2007 dotyczące radnych, dyrektorów , pracowników.

Oświadczenia majątkowe 2008 dotyczące :

radnych,

dyrektorów ,

pracowników.

 

Oświadczenia majątkowe 2009 dotyczące radnych, dyrektorów , pracowników.

Załączniki do treści

 • img001.pdf (PDF, 753,34 KB)

  Hanna Teresa Klimaszewska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Downarach

 • img001.pdf (PDF, 811,09 KB)

  Jan Borowski - Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu

 • img001.pdf (PDF, 802,78 KB)

  Józef Bujnowski

 • img001.pdf (PDF, 693,86 KB)

  Justyna Jarmołowska - Zastępca Burmistrza, Sekretarz Miejski

 • img002.pdf (PDF, 770,42 KB)

  Agnieszka Bagińska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Klewiance

 • img002.pdf (PDF, 776,74 KB)

  Adam Grabowski - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu

 • img002.pdf (PDF, 638,64 KB)

  Piotr Gabriel Haffke

 • img002.pdf (PDF, 668,88 KB)

  Jolanta Gorzoch - Skarbnik Miejski

 • img003.pdf (PDF, 764,94 KB)

  Danuta Wilczewska - inspektor UM

 • img003.pdf (PDF, 519 KB)

  Maria Czajkowska - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Goniądzu

 • img003.pdf (PDF, 789,28 KB)

  Jerzy Jarocki

 • img003.pdf (PDF, 793,22 KB)

  Sławomir Rembeliński - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Białosukni

 • img004.pdf (PDF, 783,57 KB)

  Halina Rutkowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej we Wroceniu

 • img004.pdf (PDF, 771,26 KB)

  Helena Komosińska - Kierownik USC

 • img004.pdf (PDF, 795,12 KB)

  Janina Kochanowska

 • img005.pdf (PDF, 769,75 KB)

  Leon Kolenda

 • img005.pdf (PDF, 801,07 KB)

  Ryszard Skubich - inspektor UM

 • img005.pdf (PDF, 774,59 KB)

  Nirosław Zbigniew Sobczyk - Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Goniądzu

 • img006.pdf (PDF, 801,46 KB)

  Iwona Zyskowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Osowcu

 • img006.pdf (PDF, 770 KB)

  Władysław Józef Krukowski

 • img006.pdf (PDF, 810,9 KB)

  Eugeniusz Szklanko - inspektor UM

 • img007.pdf (PDF, 760,81 KB)

  Tadeusz Maciorowski

 • img007.pdf (PDF, 935,73 KB)

  Barbara Okulczyk - Skarbnik Miejski

 • img008.pdf (PDF, 721,02 KB)

  Sławomir Antoni Moczydłowski

 • img009.pdf (PDF, 800,84 KB)

  Jacek Olszyński

 • img010.pdf (PDF, 817,86 KB)

  Ryszard Zdzisław Pisanko

 • img011.pdf (PDF, 774,66 KB)

  Stefan Potocki

 • img012.pdf (PDF, 785,83 KB)

  Janusz Bernard Rutkowski

 • img013.pdf (PDF, 804,39 KB)

  Zbigniew Sosnowski

 • img014.pdf (PDF, 759,79 KB)

  Wiesław Mariusz Świerzbiński

 • Tadeusz Kulikowski Burmistrz Goniądza (PDF, 11,23 MB)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Goniądzu

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2007-04-19

Data modyfikacji: 2012-02-28

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2007-04-19