……………… dnia ………………….

………………………….…

     Imię i nazwisko Wnioskodawcy

 

…………………………....

adres zamieszkania

 

………………….…………                                     

                                                                                    Burmistrz Goniądza

 

 

Wniosek

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

 

Zwracam się z wnioskiem o dokonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego dla nieruchomości o nr ewidencyjnym ………………………………………..
……………… położonej w ………………...…………………………………………..……… przy ulicy ….………………………………………….……………………………………..…..
………………………………………………………………….……………………………….

 

Wnioskowane przeznaczenie*:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

 

                                                                                   …………..…………………….

                                                                                              podpis wnioskującego

 

 

* - np. zabudowa mieszkaniowa, letniskowa, siedliskowa, działalność gospodarcza, przemysł,

handel, usługi.

 

Załączniki:

 

1. Mapa zasadnicza w skali 1: 1000.

2. Wypis z rejestru gruntów.

3. Dokument własności gruntu (do wglądu).

 

Pomocnym może okazać się wrysowana koncepcja zagospodarowania terenu na kopii mapy ewidencyjnej w skali 1:1000.

Wszelkich informacji dotyczących załączników udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Goniądzu (pokój nr 12).

 

Metryka strony

Udostępniający: B.Sokołowska

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2009-07-08

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2009-07-08

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2009-07-08