Goniądz dnia 07.01.2014r

 

FD.7210.14.2013

                                                                 

 

 

                                               

                                                      ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy przetargu  nieograniczonego na: „Bieżące letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Goniądz  w 2014 roku.”

       Burmistrz Goniądza działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta.

       Została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ,,EM-KA” Mirosław Kryński, ul. Wojska Polskiego 18/2,    19-110 Goniądz.

       Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia,     tj. oferowała najniższą cenę, która uzyskała 100 pkt.

        Z uwagi na fakt, iż wpłynęła jedna oferta, umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta przed upływem terminu o którym mowa w art. 94 ust.   1 ustawy Prawo zamówień publicznych licząc od dnia przesłania zawiadomienia           o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

                                                                                         BURMISTRZ

 

                                                                               mgr Tadeusz Kulikowski

 

                                                                          

 

                                                                                       

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: G.Dudkiewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2014-01-07

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2014-01-07

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2014-01-07