Goniądz dnia 02.09.2010r

 

FD7041-18-2/10

 

 

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

 

          Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) informuję, że prowadzone przez Gminę Goniądz, 19 – 110 Goniądz, Plac 11 Listopada 38 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego polegające na : „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smogorówka Goniądzka w kierunku Mociesz – I etap”

w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione.

 

Uzasadnienie faktyczne :

W terminie przewidzianym na składanie ofert nie złożono żadnej oferty.

 

Uzasadnienie prawne :

Art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

                                                                                                     BURMISTRZ

 

                                                                                           mgr Tadeusz Kulikowski

 

Metryka strony

Udostępniający: G.Dudkiewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2010-09-02

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2010-09-02

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2010-09-02