Goniądz, dnia 30 marca 2011 r.

 

 

 

 

INFORMACJA

o wyniku przetargu

  

Burmistrz Goniądza zgodnie z  § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości    (Dz. U.  z 2004  r. Nr  207, poz. 2108)   informuje, że

 

Ogłoszony na dzień  30  marca  2011 r.  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Goniądzu , Plac 11 Listopada 38  drugi  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej  -  składającej się z działek nr 567/4, 567/6, 566/1, 566/2  o powierzchni 1,0830 ha, dla której Sąd Rejonowy w Grajewie  prowadzi księgę wieczystą  KW  nr 35 394,  Nr 20 742, położonej  we wsi Osowiec

zakończył się wynikiem negatywnym – do przetargu nie przystąpił żaden uczestnik.

 

Informację      wywieszono      na     tablicy

ogłoszeń   Urzędu   Miejskiego w  Goniądzu

w dniach  od  31.03. 2011 r. do 06.04. 2011 r.

 

Metryka strony

Udostępniający: D.W.

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2011-03-31

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2011-03-31

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2011-03-31