Goniądz, dnia 06.07.2010r.

 

 

       FD.7020-8/10                                                                                        

                                                      

 

                                                        ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

 

 

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 93 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuję, że prowadzone przez:

Gminę Goniądz, 19 – 110 Goniądz,  Plac 11 Listopada 38

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na :

,, Rewitalizacja Nowego Rynku Goniądza - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy rynku”

w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione.

 

Uzasadnienie faktyczne:
Cena  najkorzystniejszej oferty  przewyższa  kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia,

Uzasadnienie prawne:
art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy prawo zamówień publicznych.

                                                                                                             Burmistrz

mgr Tadeusz Kulikowski

Metryka strony

Udostępniający: G.A.Dudkiewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2010-07-07

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2010-07-07

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2010-07-07