Goniądz, dnia 17.05.2012 r.

 

 

 

 

Informacja

 

o wyniku przetargu nieograniczonego pisemnego na najem lokalu użytkowego położonego
na terenie Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu
przy ul. Demokratycznej 10 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej.

 

 

Na podstawie § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
(Dz.U. Nr 207, poz. 2108) w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości oraz art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), informuję:

 

W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym pisemnym na najem lokalu gastronomicznego w Miejskim Ośrodku Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu ogłoszonego dnia 05.04.2012 r.  złożone zostały dwie oferty. Oferta Nr 1 złożona przez Zakład Gastronomiczno Usługowy „Dworak” ul. Ełcka 57, 19-100 Mońki, który zaoferował cenę w wysokości 11,00 zł brutto czynszu za 1 m2 budynku użytkowego (lokal gastronomiczny) znajdującego się na terenie Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu. Oferta spełnia wymogi formalne dlatego też została dopuszczona do uczestnictwa w przetargu.

Oferta Nr 2 złożona przez Yambzhytska Natallia, zam. Osowiec 89, 19-110 Goniądz, który zaoferowała cenę w wysokości 9,10 zł brutto czynszu za 1 m2 budynku użytkowego (lokal gastronomiczny) znajdującego się na terenie Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu. Oferta spełnia wymogi formalne dlatego też została dopuszczona do uczestnictwa w przetargu.

W związku z powyższym wybrano ofertę złożoną przez Zakład Gastronomiczno Usługowy „Dworak”, ul. Ełcka 57, 19-100 Mońki, który zaoferował cenę w wysokości 11,00 zł brutto/m2 powierzchni lokalu.

 

               

 

Kierownik MOWiR

 

Grzegorz Mocarski

Metryka strony

Udostępniający: G.Mocarski

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2012-05-17

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2012-05-17

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2012-05-17