Goniądz, dnia 26.05.2014 r.

Miejski Ośrodek Wypoczynku
i Rekreacji w Goniądzu,

ul. Demokratyczna 10, 19-110 Goniądz

  

Zawiadomienie

 o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: ogłoszenia ostatecznego wyniku przetargu nieograniczonego pisemnego na najem lokalu użytkowego (gastronomicznego) w Miejskim Ośrodku Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu.

 

Burmistrz Goniądza działając na  podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.), w związku z ogłoszeniem Kierownika Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu z dnia 24 kwietnia 2014 roku
w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego pisemnego na najem lokalu użytkowego położonego na terenie Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu przy
ul. Demokratycznej 10 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej, dokonał wyboru oferty złożonej przez:

 

Zakład Gastronomiczno Usługowy „Dworak”

ul. Ełcka 57,

19-100 Mońki.

 

który zaoferował cenę w wysokości 9,10 zł brutto/m2 powierzchni lokalu.

 

Kierownik MOWiR

Grzegorz Mocarski

Metryka strony

Udostępniający: G.Mocarski

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2014-05-26

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2014-05-26

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2014-05-26