Goniądz, dnia 19.07.2010r.

 

 

       FD.7041-18/10    

 

                                                     

 

                                                        ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

 

 

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 93 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuję, że prowadzone przez:  Gminę Goniądz, 19 – 110 Goniądz,  Plac 11 Listopada 38

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na : Przebudowa drogi gminnej w miejscowości smogorówka goniądzka w kierunku mociesz – i etap odc w km 0+000-1+270

 w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione.

 

Uzasadnienie faktyczne:
Cena  najkorzystniejszej oferty  przewyższa  kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia,

Uzasadnienie prawne:
art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy prawo zamówień publicznych.

 

                                                                                                                                       BURMISTRZ

                                                                                                                            mgr Tadeusz Kulikowski

Metryka strony

Udostępniający: G.Dudkiewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2010-07-19

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2010-07-19

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2010-07-19