Goniądz, dnia 11.05.2011 r.

 

 

 

 

Informacja

 

o wyniku przetargu nieograniczonego pisemnego na najem lokalu użytkowego położonego na terenie Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu przy
ul. Demokratycznej 10 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej.

 

 

Na podstawie § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. (Dz.U. Nr 207, poz. 2108) w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości oraz art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), informuję:

 

W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym pisemnym na najem lokalu gastronomicznego w Miejskim Ośrodku Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu ogłoszonego dnia 27.04.2010 r.  złożona została jedna oferta przez Zakład Gastronomiczno Usługowy „Dworak”
ul. Tysiąclecia 25, 19-100 Mońki. Termin składania ofert do godz. 10.00 dnia 09.05.2011 r.  Przedmiotem przetargu jest cena brutto czynszu za 1 m2 budynku użytkowego (lokal gastronomiczny) znajdującego się na terenie Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu.

Oferta spełnia wymogi formalne dlatego też została dopuszczona do uczestnictwa
w przetargu. Cena wywoławcza wynosi 9,00 zł brutto/m2 powierzchni lokalu, a najwyższa cena zaoferowana w złożonej ofercie pisemnej przez Oferenta wynosi 9,00 zł brutto/m2 powierzchni lokalu. 

W związku z powyższym wybrano ofertę złożoną przez Zakład Gastronomiczno Usługowy „Dworak”, ul. Tysiąclecia 25, 19-100 Mońki, który zaoferował cenę w wysokości 9,00 zł brutto/m2 powierzchni lokalu.

 

               

 

Kierownik MOWiR

 

Grzegorz Mocarski

Metryka strony

Udostępniający: G.Mocarski

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2011-05-11

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2011-05-11

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2011-05-11