FD.7013.5.20I1

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniądzu Etap I budowa boiska wielofunkcyjnego".

Burmistrz Goniądza działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło jedenaście ofert.

Została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę: PANPRO SPORT Paweł

Prokopezuk, Marek Markowski Spółka Jawna 04-190 Warszawa ul. Jubilerska 8,

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium

oceny ofert określonego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. oferowała

najniższą cenę, która uzyskała 100 pkt.

Ponadto oferty złożyli:

1.   EVERSPORT Sp. z o. o. ul. Arkuszowa 39, 01-934 Warszawa, która otrzymała 99,91 pkt.

2.     NOVA SPORT Sp. z o. o. Al. Wojska Polskiego 31/5, 70-475 Szczecin, która otrzymała 88,23 pkt.

3.    Speed Sport Sp. z o. o. 03-310 Warszawa, ul. Staniewicka 1, która otrzymała 88,23 pkt.

4.    Media Stadion Sp. z o. o. ul. Białowieska 2, 71-010 Szczecin, która otrzymała 81,43 pkt.

5.    TAMEX Obiekty Sportowe S. A. ul. Tamka 38, 00-355 Warszawa, która otrzymała 89,11 pkt.

6.  PANORAMA II Sp. z o. o. 81-605 Gdynia, ul. Słoneczna 73, która otrzymała 86,38 pkt.

7.     PRESTIGE Spółka z. o. o. ul. Swierczewska 5, 71-066 Szczecin, która otrzymała 68,98 pkt.

8.     Firma „RAMIS" Wiesław Miarnowski 15-174 Białystok, Grota-Roweckiego 38, która otrzymała 79,33 pkt.

9.     PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „UN1ROL" Dorota Kulikowskal9-203 Grajewo, ul. 9 Pułku Strzelców Konnych 13 z siedzibą: 19-203 Grajewo, ul. Robotnicza 6, która otrzymała 74,80 pkt.

10.  ABIES KUCZYŃSCY s. c. Miecze 26, 19-206 Rajgród, która otrzymała 80,35 pkt.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Burmistrz

mgr Tadeusz Kulikowski

Metryka strony

Udostępniający: G.D.

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2011-05-02

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2011-05-02

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2011-05-02