Goniądz dnia 01.03.2011

 

FD.7013.1.2011

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy przetargu  nieograniczonego na: ,,Zagospodarowanie terenu Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu w tym uporządkowanie plaży, budowa placu zabaw dla dzieci oraz miejsc wypoczynku i spotkań osobom korzystającym z kąpieli, spływów i innych atrakcji Ośrodka”

 Burmistrz Goniądza działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia, że            w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły  trzy oferty.

   Została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe UNIREM Wojciech Łomanowski, 15-868 Białystok, ul. Kozłowa 12.

   Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. oferowała najniższą cenę, która uzyskała 100 pkt.

Ponadto oferty złożyli:

1. Firma Budowlana Marian Chmielewski, 19-110 Goniądz, ul. Ogrodowa 19, która uzyskała 67,22 pkt.

2. P.U.H. ,,BUDBAU” Edward Bajkowski, 19-101 Mońki, Aleja Wojska Polskiego 39, która uzyskała 93,18 pkt.

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w  terminie  o którym mowa          w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych licząc od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

                                                                                             BURMISTRZ

                                                                                     mgr Tadeusz Kulikowski

 

                                                                                           

 

 

Metryka strony

Udostępniający: G.D.

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2011-03-01

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2011-03-01

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2011-03-01