Goniądz, dnia  28 czerwca 2013 r.

 

INFORMACJA

o wyniku przetargu

 

 

Burmistrz Goniądza zgodnie z  § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości    (Dz. U.  z 2004  r. Nr  207, poz. 2108 z późn. zm.)   informuje, że      w dniu  26 czerwca 2013 r.  o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38 został przeprowadzony drugi  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego  w Goniądzu  przy ul. Wojska Polskiego 52 na działce oznaczonej nr geodezyjnym 1165/7 o powierzchni 0,1023 ha, dla której Sąd Rejonowy w Łomży XI Wydział Ksiąg Wieczystych  z siedzibą w Grajewie prowadzi Księgę Wieczystą KW Nr LM1G/00020742/4.

cena wywoławcza nieruchomości     –   48500,00 zł

najwyższa cena osiągnięta w przetargu – brak

liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0

liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0

nabywca nieruchomości – drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

 

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości wywieszając w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Goniądzu na okres 7 dni  ( od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia  7 lipca  2013 r.)  oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl

 

Metryka strony

Udostępniający: D.Wilczewska

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2013-07-01

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2013-07-01

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2013-07-01