Goniądz, dnia  11.08.2016 r.

 

INFORMACJA

o wyniku przetargu

 

 

Burmistrz Goniądza zgodnie z  § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości    (Dz. U.  z 2004  r. Nr  207, poz. 2108 z późn. zm.)   informuje, że      w dniu  10 sierpnia 2016 r.  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38   został przeprowadzony  drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż :

 

nieruchomości zabudowanej byłą szkołą podstawową  we wsi Klewianka, stanowiącej działkę ewidencyjną  nr 181/1 o powierzchni 0,9900 ha, dla której Sąd Rejonowy              w Grajewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr LM1G/00035396/1.

 

Cena wywoławcza nieruchomości netto – 332710,00 zł

Przetarg na sprzedaż wyżej wymienionej nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym, gdyż w ustalonym terminie nikt nie wpłacił wadium i nie przystąpił do przetargu.

 

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości wywieszając w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Goniądzu na okres 7 dni  ( od dnia 11.08.2016 r. do dnia 17.08.2016 r.)        oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl  .

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: D.Wilczewska

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2016-08-11

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2016-08-11

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2016-08-11