Goniądz, dnia  8.10.2014 r.

 

INFORMACJA

o wyniku przetargu

 

 

Burmistrz Goniądza zgodnie z  § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości    (Dz. U.  z 2004  r. Nr  207, poz. 2108 z późn. zm.)   informuje, że      w dniu 30 września 2014 r. o godz.10oo w siedzibie Urzędu Miejskiego w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38 został przeprowadzony pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

 

  1. nieruchomości gruntowej położonej obręb Owieczki, oznaczonej nr geodezyjnym 175 o powierzchni 0,2000 ha stanowiącej własność Gminy Goniądz, dla której Sąd Rejonowy w Łomży XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą              w Grajewie  prowadzi księgę wieczystą  KW  Nr LM1G/00019033/1.

            Cena wywoławcza  nieruchomości - 5570,00 zł

            Najwyższa  cena osiągnięta w przetargu  - 5670,00 zł

             Liczba osób dopuszczonych  do uczestnictwa w przetargu  - 2

             Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu  - 0

             Nabywca nieruchomości -  Antoni Potocki

 

  1. nieruchomości gruntowej położonej obręb Wroceń, oznaczonej nr geodezyjnym 183/3 o powierzchni 0,4736 ha stanowiącej własność Gminy Goniądz, dla której  Sąd Rejonowy w Łomży XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą              w Grajewie prowadzi księgę wieczystą KW Nr LM1G/00005370/4.

Cena wywoławcza nieruchomości – 24500,00 zł

Najwyższa  cena osiągnięta w przetargu – 24750,00 zł

Liczba osób dopuszczonych do  uczestnictwa w przetargu – 2

Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0

Nabywca nieruchomości- Sławomir Moniuszko

 

  1. nieruchomości gruntowej położonej obręb Wroceń, oznaczonej nr geodezyjnym 165 o powierzchni 1,0600 ha stanowiącej własność Gminy Goniądz, dla której Sąd  Rejonowy w Łomży XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą             w Grajewie prowadzi księgę wieczystą  KW Nr LM1G/00019029/0.

Cena wywoławcza nieruchomości – 13800,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu- 13940,00 zł

Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 2

Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0

Nabywca nieruchomości – Tomasz Hryniewicki

 

  1. nieruchomości gruntowej położonej obręb Wojtówstwo, oznaczonej nr geodezyjnym 29/2 o powierzchni 0,1100 ha, stanowiącej własność Gminy Goniądz, dla której Sąd Rejonowy w Łomży XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych        z siedzibą w Grajewie prowadzi księgę wieczystą  KW Nr LM1G/00019036/2.

Cena wywoławcza nieruchomości – 3500,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 3540,00 zł

Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 1

Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0

Nabywca nieruchomości – Robert Wysocki

 

  1. nieruchomości gruntowej położonej obręb Wojtówstwo, oznaczonej nr geodezyjnym 29/3 o powierzchni 0,1000 ha, stanowiącej własność Gminy Goniądz, dla której Sąd Rejonowy w Łomży XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych        z siedzibą w Grajewie  prowadzi księgę wieczystą KW Nr LM1G/00019036/2.

Cena wywoławcza nieruchomości – 3200,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 3240,00 zł

Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 1

Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0

Nabywca nieruchomości – Robert Wysocki

 

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości wywieszając w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Goniądzu na okres 7 dni (od dnia 08.10.2014 r. do dnia 14.10.2014 r.)           oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: D.Wilczewska

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2014-10-08

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2014-10-08

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2014-10-08