Goniądz, dnia  20.08.2014 r.

 

INFORMACJA

o wyniku przetargu

 

 

Burmistrz Goniądza zgodnie z  § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości    (Dz. U.  z 2004  r. Nr  207, poz. 2108 z późn. zm.)   informuje, że      w dniu 12 sierpnia 2014 r. o godz.10oo w siedzibie Urzędu Miejskiego w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38   został przeprowadzony :

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej obręb Krzecze, oznaczonej nr geodezyjnym 185 o powierzchni 4,1200 ha stanowiącej własność Gminy Goniądz, dla której Sąd Rejonowy w Łomży XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Grajewie  prowadzi księgę wieczystą  KW  Nr LM1G/00040453/7.

Cena wywoławcza  nieruchomości - 52000,00 zł.

Najwyższa  cena osiągnięta w przetargu  - 130000,00 zł

Liczba osób dopuszczonych  do uczestnictwa w przetargu  - 6

Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu  - 0

Nabywca nieruchomości -  Radosław Dembowski

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości wywieszając w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Goniądzu na okres 7 dni (od dnia 20.08.2014 r. do dnia 26.08.2014 r.)           oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: D.Wilczewska

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2014-08-20

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2014-08-20

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2014-08-20