O G Ł O S Z E N I E

 

 „ Burmistrz Goniądza, działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Goniądzu na tablicy ogłoszeń zostaną wywieszone na okres 21 dni tj. od dnia 06.10.2011 r. do dnia  26.10.2011 r. wykazy nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży:

- dwóch lokali mieszkalnych  w Goniądzu,  przy ul. Wojska Polskiego 52,

- nieruchomości gruntowych w miejscowości : Dawidowizna i Goniądz  ul. Wojska Polskiego.

Szczegółowe informacje udzielane są w Urzędzie Miejskim  w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38, pokój nr 7, tel. 085 738 00 43 wew. 16.”

 

Metryka strony

Udostępniający: D.Wilczewska

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2011-10-05

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2011-10-05

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2011-10-05