Goniądz, dnia 23.02.2010r.

 

 

OZP.2222-1/10

                                                                                                  

 

 

Dotyczy: wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na „Rozbudowę wodociągu wiejskiego „Osowiec”. Budowa sieci wodociągowej we wsiach : kol. Płochowo, Budne Żarnowo, Wólka Piaseczna gmina Goniądz”.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

          Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Goniądz postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę wodociągu wiejskiego „Osowiec”. Budowa sieci wodociągowej we wsiach: kol. Płochowo, Budne Żarnowo, Wólka Piaseczna gmina Goniądz” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę – Konsorcjum Firm : 1) Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego – Janusz Piotrowski            16-400 Suwałki, ul. Noniewicza 85C lok 18,   2)Przedsiębiorstwo „EKOLOBUD” S.A. 16-400 Suwałki, ul. Przytorowa 9,   3)Przedsiębiorstwo Inżynieryjne PRESS  S.A. 16-400 Suwałki, ul. Piaskowa 7.

Oferta wybranego Wykonawcy otrzymała 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru : Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. oferowała najniższą cenę.

 

   Ponadto oferty złożyli Wykonawcy :

1.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” 18-400 Łomża, ul. Fabryczna 9 – otrzymała  87,50 pkt.

2.Konsorcjum Firm: 1)PRI „BUDOKAN” Łosiewicz i wspólnicy sp.j. 19-203 Grajewo, ul. Magazynowa 9,   2)Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe „KOP-TRANS” Waldemar Modzelewski Łosewo 16,  19-200 Grajewo – otrzymała 97,64 pkt.

 

   Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

                                                                                                                BURMISTRZ

 

                                                                                                     mgr Tadeusz Kulikowski

Metryka strony

Udostępniający: E.Zaniewski

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2010-02-23

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2010-02-23

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2010-02-23