Goniądz, dnia 31.08.2010r.

 

 

SK.3410-1/12

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

 

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 oraz ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759)  informuję, że prowadzone przez Gminę Goniądz, 19 – 110 Goniądz, Plac 11 Listopada 38

postępowanie o udzielenie zamówienia polegające na : „ udzieleniu Gminie Goniądz kredytu długoterminowego  na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 800 000 zł      ( słownie złotych: osiemset tysięcy złotych )”

w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione.

 

Uzasadnienie faktyczne :

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

 

Uzasadnienie prawne :

Art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759).

 

 

                                                                                                            Z up. BURMISTRZA

 

                                                                                                   mgr inż. Justyna Jarmołowska

                                                                                                             Sekretarz  Miejski

Metryka strony

Udostępniający: UM

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2010-08-31

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2010-08-31

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2010-08-31