Goniądz, dnia 07.06.2011 r.

OŚ.6040.12.10.2011

 

 

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania w sprawie realizacji zadania
pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Goniądz”

 

Burmistrz Goniądza unieważnia postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy usługi
w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Goniądz, w związku z błędnie podaną ilością płyt cementowo-azbestowych przeznaczonych do odbioru, załadunku, transportu
i unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych w załączniku nr 1  zapytania ofertowego z dnia 20.05.2011 r. znak: OŚ.6040/10/2011. Dana wartość powinna wynosić 66,69 Mg,
a nie jak podano 33,84 Mg.

Postępowanie nie podlegało ustawie z dnia 29 stycznia 2044 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), ponieważ wartość zamówienia nie przekraczała wyrażonej w złotych kwoty 14 00 euro (art.4 pkt 8 ustawy).

 

z up. Burmistrza

 mgr inż. Justyna Jarmołowska

Sekretarz Miejski

 

Otrzymują:

1)      „EKO – MIX” Konstanty Spurek ul. Grabiszyńska 163, 50-950 Wrocław,

2)      „ŚRODOWISKO I INNOWACJE” Sp. z o.o. Dobrów 8, 28-142 Tuczępy,

3)      Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO” s.c. Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie,

4)      PPUH „CZYŚCIOCH” Sp. z o.o. ul. Kleeberga 20, 15-691 Białystok,

5)      MPO Sp. z o.o. ul. 27 Lipca 62, 15-950 Białystok.

 

Metryka strony

Udostępniający: M.Bernatowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2011-06-07

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2011-06-07

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2011-06-07