Goniądz, dnia 10.03.2015r.

 

 

 

SK.3051.1.2015

                                                                                                      

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU

 POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

 

          Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuję, że prowadzone przez Gminę Goniądz postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Obsługę bankową budżetu Gminy Goniądz oraz gminnych jednostek organizacyjnych” w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione.

 

Uzasadnienie : cena najkorzystniejszej oferty w kwocie 157 050 zł,  przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia tj. 133 280 zł.

 

 

                                                                                                          BURMISTRZ

 

                                                                                             mgr inż. Mariusz Ramotowski

Metryka strony

Udostępniający: J.Gorzoch

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2015-03-10

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2015-03-10

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2015-03-10