Goniądz, dnia 17.08.2010r.

 

SK.3410-1/11

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

 

          Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) informuję, że prowadzone przez Gminę Goniądz, 19 – 110 Goniądz, Plac 11 Listopada 38 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego polegające na : „Udzieleniu Gminie Goniądz kredytu długoterminowego  na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 800 000 zł ( słownie złotych: osiemset tysięcy złotych )”

w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione.

 

Uzasadnienie faktyczne :

W terminie przewidzianym na składanie ofert nie złożono żadnej oferty.

 

Uzasadnienie prawne :

Art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Burmistrz Goniądza

mgr Tadeusz Kulikowski

 

Metryka strony

Udostępniający: EZ

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2010-08-17

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2010-08-17

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2010-08-17