Goniądz, dnia 31.05.2010 r.

OŚ. 7062-21/10

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Burmistrz Goniądza informuje, że w postępowaniu na wykonanie usługi: „Transport
i unieszkodliwianie pokryć dachowych zawierających azbest z terenu Gminy Goniądz w 2010 r.”
o szacunkowej wartości poniżej równowartości kwoty 14000 euro, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

PPUH ”CZYŚCIOCH” Sp. z o.o.

ul. Kleeberga 20

15-691 Białystok

 

za cenę brutto: 5,61 zł za transport 1m2 odpadów azbestowych wraz z załadunkiem oraz ich
utylizacją (VAT w wysokości 7%).

 

Przyjęto, iż 1m2 płyt falistych cementowo – azbestowych równoważny jest 0,016Mg

 

            Wybrany Wykonawca spełnia wymogi określone w zapytaniu ofertowym z dnia 18.05.2010 r. oraz zaoferował najniższą cenę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, a jego oferta otrzymała 100 pkt. za kryterium cena – 100%.

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena

1

PPHU „EKO-MIX”

ul. Grabiszyńska 163

53-439 Wrocław

58,93

2

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe MPO Sp. z o.o.

ul. 27 Lipca 62

15-183 Białystok

79,92

3

Mazowieckie Przedsiębiorstwo Ekologiczne

Danuta Abramczyk

ul. Kleczewska 38

01-826 Warszawa

60,13

4

PPUH ”CZYŚCIOCH” Sp. z o.o.

ul. Kleeberga 20

15-691 Białystok

100,00

 

 

                                                                                                 Z up. BURMISTRZA

                                                                                             

mgr inż. Justyna Jarmołowska

          Sekretarz Miejski

Metryka strony

Udostępniający: B.Sokołowska

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2010-06-01

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2010-06-01

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2010-06-01