Goniądz, dnia 02.06.2011 r.

OŚ.6040.10.1.2011

 

I N F O R M A C J A

o rozstrzygnięciu postępowania

 

            Burmistrz Goniądza informuje, że na zaproszenie z dnia 20.05.2011 r. do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Goniądz” oferty złożyły następujące firmy:

1.      „EKO – MIX” Konstanty Spurek ul. Grabiszyńska 163, 50-950 Wrocław,
za kwotę brutto 60 962,61 zł, w tym ceny jednostkowe brutto:

- demontaż – 19,40 zł/m2

- odbiór, transport i unieszkodliwienie – 535,68 zł/Mg

Liczba uzyskanych punktów wg kryterium oceny ofert (ceny brutto) – 34,48 pkt.

2.      „ŚRODOWISKO I INNOWACJE” Sp. z o.o. Dobrów 8, 28-142 Tuczępy,
za kwotę brutto 21 021,26 zł, w tym ceny jednostkowe brutto:

- demontaż – 3,81 zł/m2

- odbiór, transport i unieszkodliwienie – 372,60 zł/Mg

Liczba uzyskanych punktów wg kryterium oceny ofert (ceny brutto) – 100 pkt.

3.      Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO” s.c. Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie,
za kwotę brutto 27 185,42 zł, w tym ceny jednostkowe brutto:

- demontaż – 5,18 zł/m2

- odbiór, transport i unieszkodliwienie – 464,40 zł/Mg

Liczba uzyskanych punktów wg kryterium oceny ofert (ceny brutto) – 77,33 pkt.

4.      PPUH „CZYŚCIOCH” Sp. z o.o. ul. Kleeberga 20, 15-691 Białystok,
za kwotę brutto 35 055,74 zł, w tym ceny jednostkowe brutto:

- demontaż – 10,58 zł/m2

- odbiór, transport i unieszkodliwienie – 345,60 zł/Mg

Liczba uzyskanych punktów wg kryterium oceny ofert (ceny brutto) – 59,97 pkt.

5.      MPO Sp. z o.o. ul. 27 Lipca 62, 15-950 Białystok, za kwotę brutto 21 021,26 zł, w tym ceny jednostkowe brutto:

- demontaż – 6,48 zł/m2

- odbiór, transport i unieszkodliwienie – 399,60 zł/Mg

Liczba uzyskanych punktów wg kryterium oceny ofert (ceny brutto) – 75,53 pkt.

           

W wyniku oceny złożonych ofert najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „Środowisko
i Innowacje” Sp. z o.o.  Dobrów 8, 28-142 Tuczępy na kwotę 21 021,26 zł brutto i została wybrana na Wykonawcę usługi pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Goniądz”.

 

z up. Burmistrza

 mgr inż. Justyna Jarmołowska

Sekretarz Miejski

 

 

Otrzymują:

1)      „EKO – MIX” Konstanty Spurek ul. Grabiszyńska 163, 50-950 Wrocław,

2)      „ŚRODOWISKO I INNOWACJE” Sp. z o.o. Dobrów 8, 28-142 Tuczępy,

3)      Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO” s.c. Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie,

4)      PPUH „CZYŚCIOCH” Sp. z o.o. ul. Kleeberga 20, 15-691 Białystok,

5)      MPO Sp. z o.o. ul. 27 Lipca 62, 15-950 Białystok.

Metryka strony

Udostępniający: M.Bernatowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2011-06-02

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2011-06-02

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2011-06-02