Wykaz nieruchomości stanowiących  własność Gminy Goniądz przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

 

Lp.

 

KW

 

Nr działki

 

Powie-     rzchnia

    ha

 

Położenie

 

Opis nieruchomości

 

Przeznaczenie w miejscowym  planie i sposób jej zagospodarowania

   

      Cena

nieruchomości

      netto zł

 

Forma zbycia

 

1.

 

LM1G/00019027/6

 

60

 

0,1100

 

Białosuknia

 

działka  porośnięta  lasem sosnowym, z widocznymi wyrobiskami po wydobyciu  gliny przylega do drogi    o nawierzchni asfaltowej, położona na wzniesieniu, kształt  prostokątny,  wydłużony.

 

 

           tereny leśne

 

   5.700,00

 

 

przetarg ustny nieograniczony

 

2.

 

19009    

 

169/2

 

0,0168

 

Szafranki

 

działka powstała z podziału drogi dojazdowej,  na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

 

    zabudowa zagrodowa

 

   3.500,00

 

przetarg ustny ograniczony

 

      Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Goniądzu na okres 21 dni tj. od dnia  22. 07.2011 r. do  dnia 11.08. 2011 r.

Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości ( z zastrzeżeniem art. 216 a w/w ustawy) przysługuje  osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

 1. przysługuje  jej roszczenie o nabycie nieruchomości  z mocy ustawy  o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów,

 2. jest poprzednim właścicielem nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jest jej spadkobiercą

     i złoży udokumentowany wniosek w terminie  6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do 01.09 .2011  r. w Urzędzie Miejskim w Goniądzu.

Metryka strony

Udostępniający: D.Wilczewska

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2011-07-20

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2011-07-20

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2011-07-20