Goniądz, dnia 24.04.2014 r.

  

Informacja

o wyniku przetargu nieograniczonego pisemnego na najem lokalu użytkowego położonego
na terenie Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu
przy ul. Demokratycznej 10 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej.

Na podstawie § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
(Dz.U. Nr 207, poz. 2108) w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości oraz art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm), informuję:

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym - z uwagi na brak chętnych do wzięcia
w nim udziału.

 

Kierownik MOWiR

 

Grzegorz Mocarski

 

Metryka strony

Udostępniający: G.Mocarski

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2014-04-24

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2014-04-24

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2014-04-24