Goniądz, dnia  4 marca 2016 r.

 

I N F O R M A C J A

o wyniku przetargu

Burmistrz Goniądza zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie  sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na  zbycie nieruchomości (Dz. U. z  2004 r.  Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) informuje, że w dniu 26 lutego  2016 r. o godz. 1000  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38 został przeprowadzony   drugi przetarg ustny nieograniczony na  oddanie w najem

lokalu użytkowego na czas oznaczony - 5 lat.

Lokal o  powierzchni 26,38 m 2   znajduje się  na przystanku PKS –nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 916/2 stanowiącej własność  Gminy Goniądz, dla której Sąd Rejonowy         w Grajewie prowadzi księgę wieczystą KW Nr LM1G/00019234/0.

Cena wywoławcza czynszu najmu –14,00 zł  za 1 m2 miesięcznie

Najwyższa cena czynszu najmu  osiągnięta w przetargu- 14,50 zł za 1 m2 miesięcznie

Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 1

Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0

Najemca  lokalu użytkowego - Anna Jeglińska

 

 

Niniejszą informację  podaje się do publicznej wiadomości  wywieszając  w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Goniądzu  na okres 7 dni ( od dnia 7.03.2016 r. do dnia 14.03.2016 r.) oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl  .

Metryka strony

Udostępniający: D.Wilczewska

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2016-03-07

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2016-03-07

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2016-03-07