Goniądz, dnia  24.09.2013 r.

 

INFORMACJA

o wyniku przetargu

 

 

Burmistrz Goniądza zgodnie z  § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości    (Dz. U.  z 2004  r. Nr  207, poz. 2108 z późn. zm.)   informuje, że      w dniu  17 września 2013 r.  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38   został przeprowadzony :

trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3  położonego w Goniądzu przy ul. Wojska Polskiego 52, na działce  oznaczonej nr  geodezyjnym  1165/7                o powierzchni 0,1023 ha, dla której Sąd Rejonowy w Łomży XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Grajewie  prowadzi księgę wieczystą  KW  Nr LM1G/00020742/4.

Do przetargu dopuszczono  - 1 uczestnika.

Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu  - 0

Cena wywoławcza wynosiła 48500,00 zł.

Najwyższa  cena osiągnięta w przetargu  -49000,00  zł.

Nabywcą lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem przetargu został Marcin Siemieniuk.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości wywieszając w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Goniądzu na okres 7 dni  ( od dnia 25.09.2013 r. do dnia 01.10.2013 r.)        oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: D.Wilczewska

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2013-09-25

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2013-09-25

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2013-09-25