Goniądz, dnia  22 maja 2013 r.

 

INFORMACJA

o wyniku przetargu

  

Burmistrz Goniądza zgodnie z  § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości    (Dz. U.  z 2004  r. Nr  207, poz. 2108 z późn. zm.)   informuje, że      w dniu  14 maja 2013 r.  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38 został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż :

1) nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geodezyjnym 822 o powierzchni 0,9700 ha położonej we wsi Doły dla której Sąd Rejonowy w Łomży XI Wydział Ksiąg Wieczystych     z siedzibą w Grajewie prowadzi Księgę Wieczystą KW Nr LM1G/00019037/9

cena wywoławcza nieruchomości     –   10300,00 zł

najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 11000,00 zł

liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 3

liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0

nabywca nieruchomości – Stefan Wysocki

2) nieruchomości gruntowej  oznaczonej  nr geodezyjnym 865 o powierzchni 0,0194 ha, położonej  obręb Goniądz dla której Sąd Rejonowy w Łomży XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą  w Grajewie prowadzi Księgę Wieczystą  KW Nr LM1G/00005686/2

cena wywoławcza nieruchomości –  7000,00 zł

najwyższa cena  osiągnięta  w przetargu – 7070,00 zł

liczba osób dopuszczonych  do uczestnictwa w przetargu –  1

liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0

nabywca nieruchomości – Przedsiębiorstwo Wytwórczo-Handlowo-Usługowe „Zbyszko” Spółka z o.o. w Nowogrodzie

 

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości wywieszając w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Goniądzu na okres 7 dni  ( od dnia 22 maja 2013 r. do dnia 28 maja 2013 r.)  oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl

Metryka strony

Udostępniający: D.Wilczewska

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2013-05-23

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2013-05-23

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2013-05-23